Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO)

Denumirea cursului
Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO)
Locatie
On-line/Live
Data inceperii cursului
2021-02-22 22.februarie.2021
Durata cursului
3 zile
Taxa participare
350,00 EUR + TVA
Mentiuni privitoare la curs
TEMATICI: • Cerintele generale, terminologia specifica protectiei datelor cu caracter personal, noutati, analiza comparativa Legea 677/2001, Decizia 200/2015 - Reg 679/2016; • Particularitati ale implementarii GDPR in raport cu vechile reglementari privind securitatea datelor personale; • Obligatiile operatorilor. Drepturile persoanei vizate; • Responsabilul cu protectia datelor/ DPO. Cerinte. Cerinte privind competenta personalului; • Cod etic. Certificarea in raport cu cerintele GDPR; • Aspecte practice legate de implementarea cerintelor si conformarea GDPR; Masuri (organizare structurala si functionala, responsabilitati, cerinte de securitate pe categorii, relatia cu tertii, analiza de impact, analizarea riscurilor, audit intern GDPR, tratarea incidentelor, proceduri si politici privind prelucrarea datelor, matrici si formulare aplicabile etc.; • Exercitii practice, studii de caz, etc.