Network and Information Security Directive (NIS) – PRACTITIONER

Denumirea cursului
Network and Information Security Directive (NIS) – PRACTITIONER
Locatie
Timisoara
Data inceperii cursului
2022-06-13 13.iunie.2022
Durata cursului
5 zile
Taxa participare
750,00 EUR + TVA
Mentiuni privitoare la curs
CONȚINUT: Standardele ISO 27001, ISO 22301, ISO 27005, ISO 31000. Metodologia PDCA Metodologii de examinare și de evaluare a riscurilor în conformitate cu SR EN IEC 31010:2020 Implementarea unui sistem de management integrat de securitate a datelor și continuitatea a afacerii: administrarea afacerii, managementul riscurilor, managementul activelor, managementul furnizorilor, managementul resurselor umane, managementul accesului, securitatea informației, securitatea sistemelor, rețele și sisteme de revenire, conștientizare și instruire, monitorizare a securității, detecția anomaliilor, managementul incidentelor și a recuperării în caz de dezastru. Pregătirea și desfășurarea unui audit intern Metodologi practice de conformarea a OES și DSP cu cerințele NIS ( Legea 362).