Low Voltage

Denumirea cursului
Low Voltage
Locatie
Bucuresti
Data inceperii cursului
2019-10-07 07.octombrie.2019
Durata cursului
2 zile
Taxa participare
250,00 EUR + TVA
Mentiuni privitoare la curs
CONȚINUT: Cursul prezintă cerinţele Directivei 72/23/EEC completată cu 93/68/EEC, privind echipamentele şi instalaţiile electrice de joasă tensiune. Obiectivul cursului îl reprezintă dobândirea unor cunoştinţe cu privire la principalele elemente de siguranţă şi cerinţele de bază care trebuie îndeplinite de către toate echipamentele de joasă tensiune electronice. Elementele de siguranţă includ: protecţia împotriva riscurilor care decurg din echipamentele electrice şi de protecţie împotriva pericolelor care pot fi cauzate de influenţe externe asupra echipamentelor electrice.