Directiva Atex 2014/34/EU

Denumirea cursului
Directiva Atex 2014/34/EU
Locatie
Bucuresti
Data inceperii cursului
2022-05-09 09.mai.2022
Durata cursului
2 zile
Taxa participare
250,00 EUR + TVA
Mentiuni privitoare la curs
Însuşirea de cunoştinţe necesare proiectării, fabricării şi evaluării conformităţii echipamentelor şi a sistemelor protectoare destinate a fi folosite in atmosfere potential explosive.