Curs Ascensoare Directiva 95/16/EC

Denumirea cursului
Curs Ascensoare Directiva 95/16/EC
Locatie
Bucuresti
Data inceperii cursului
2019-12-16 16.decembrie.2019
Durata cursului
2 zile
Taxa participare
250,00 EUR + TVA
Mentiuni privitoare la curs
CONȚINUT: Însuşirea de cunoştinţe asupra condiţiilor de introducere pe piaţa a ascensoarelor care deservesc în mod permanent clădiri şi construcţii, precum si a componentelor de securitate care se utilizează la astfel de ascensoare în conformitate cu directiva Ascensoare (Lifts Directive 95/16/EC). Explicarea cerinţelor de evaluare a conformităţii din punctul de vedere al unui organism notificat (NoBo) în funcţie de fiecare modul.