Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor cod COR 541902

Denumirea cursului
Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor cod COR 541902
Locatie
Timisoara
Data inceperii cursului
2019-03-11 11.martie.2019
Durata cursului
30 zile
Taxa participare
1000,00 RON
Mentiuni privitoare la curs
La finalul cursului participanții vor dobândi cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea activităților de planificarea, organizarea si monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor, elaborarea documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor, instruirea salariaților, etc.